Hem » GDPR

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som trädde i kraft den 25 maj 2018, den ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är EU-gemensam och syftar till att skydda EU-medborgares integritet och stärka enskilda individers rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Notrex värnar om den personliga integriteten. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett säkert och lagligt sätt.

För att ta del av vår dataskyddspolicy, klicka här.