Hem » SAM Governance

Notrex SAM Governance

Mjukvara är företagens största IT-relaterade utgift enligt SCB senaste rapport om svenska företags IT-kostnader. Om man har en målsättning att sänka sina IT-kostnader borde alltså mjukvara vara i fokus. Oavsett vilka kostnader man vill sänka måste man känna till sina faktiska behov, vilka tillgångar och avtal man har samt hur dessa nyttjas. Det är mycket svårt att ha den kunskapen utan en god förvaltning.

För att få kontroll på sina innehav och kostnader för licens- och molntjänster krävs planering, organisation, metodik och kunskaper om licensiering och molntjänster.  Enligt flera Gartnerrapporter saknar många organisationer en effektiv förvaltning av programvaru- och molntillgångar. Gartner pekar även ut SAM och FinOps som de discipliner företag måste införa om de skall kunna ha kostnadskontroll och finansiell styrning på plats.

Så hjälper vi våra kunder

Våra erfarna och certifierade konsulter hjälper er att organisera och införa de processer och rutiner som krävs för en effektiv förvaltning av era programvarutillgångar och molntjänster.

Med Notrex beprövade förvaltningsmodell får ni snabbt förutsättningar för god finansiell kontroll och riskhantering. Ni säkerställer avtalsefterlevnad (compliance) och får ett skydd mot oförutsedda kostnader till exempel vid licensrevisioner samtidigt som ni får ett effektivt stöd för budgetering och kostnadsuppföljning.

Med Notrex SAM Governance program säkerställer ni att er programvaruportfölj och licensavtal är optimalt anpassade efter era verksamhetsbehov.

Hur fungerar det hos er? Gör en SAM analys

Vi hjälper er att snabbt genomlysa hur er hantering av programvaror, licenser, molntjänster och avtal går till idag och jämför med best practice.

Efter genomför analys får ni en utförlig rapport som beskriver er mognadsgrad, eventuella risker, förslag till besparingar samt andra åtgärdsförslag.