Hem » SAM Managed Service

SAM som tjänst

Att bygga upp en egen intern avdelning för SAM kräver stor personal och därmed investeringar i tid och pengar. Förutom djup kunskap om avtalsformer och licensregler för en stor mängd tillverkare krävs det kompetens inom SAM-verktyg och förståelse för hur inventeringsdata ska tolkas.

I större organisationer behövs ofta många medarbetare som arbetar med SAM och licensfrågor. Det är ändå svårt att hålla sig uppdaterad om avtal, licensregler och molntjänster. Det krävs en bred kunskap om aktuella licensregler men även historiska. 

Kostnaden för licenser och molntjänster har ökat betydligt för de flesta organisationer. Enligt SCB utgör nu mjukvara den största IT kostnaden i svenska företag och organisationer. Samtidigt anger Gartner att upp till 30% av investeringarna i licenser och molntjänster är oanvända. Kunskapen över vilka mjukvarutillgångar och molntjänster man har och hur de används, är ofta bristfällig.

Kontrollen över inköp och användning av programvaror och molntjänster, att optimera dessa och att respektera upphovsrätten är helt avgörande för att hålla kostnaderna på rätt nivå.

Så hjälper vi våra kunder

Istället för att våra kunder försöka hantera allt själva till höga kostnader, erbjuder Notrex tjänsten SAM Managed Services.

Vi tillhandahåller hela, eller delar av behovet av hantering av licenser och molntjänster. 

Genom en effektiv förvaltning ger vi er möjlighet att:

  • Anpassa och optimera licensinnehavet och molntjänster efter verkliga behov
  • Optimera kostnader för licens- och molntjänster
  • Efterleva ingångna licensavtal och licensregler och minimera risker
  • Genom periodisk rapportering tillhandahålla korrekta beslutsunderlag
  • Säkerställa effektiva inköps- och beställningsrutiner
  • Öka IT-säkerheten genom strikt kontroll på installerade programvaror

Resultatet blir en optimerad användning av tillgångar, legal kontroll, effektiv IT-styrning och minskade kostnader.