Hem » Varför Notrex?

Oberoende rådgivning

Notrex rådgivning är garanterat oberoende och våra intäkter helt utan koppling till vare sig system för SAM eller övrig licensförsäljning. Som kund kan du räkna med att Notrex alltid sätter dina intressen främst. De allra flesta andra aktörer på den nordiska marknaden som säger sig erbjuda tjänster relaterade till Software Asset Management och licensrådgivning är partners med de stora program- och driftleverantörerna, säljer licenser och molntjänster eller utför licensrevisioner åt tillverkarna.

De har ofta ansenliga intäkter som kommer från licens- och systemförsäljning. Hur kan du veta att den rådgivning du får är objektiv? Vilka andra intressen har den som ger dig råd? Sälja programvarulicenser? Eller SAM-verktyg? Hur nära står de egentligen leverantörerna? Vilken praktisk erfarenhet har de av licenshantering och utmaningarna med SAM i stora organisationer? 

Kompetens

Notrex konsulter är experter på licensiering och avtal. Vi har mycket lång samlad erfarenhet av praktisk licenshantering och Software Asset Management i stora organisationer. 

Vi har SAM konsulter och licensspecialister som hjälper våra kunder med implementering av Software Asset Management, utvärderingar av SAM verktyg, licensupphandlingar, licensrevisioner, licensadministration och avtalsomförhandling. 

Stora besparingar och kostnadseffektivitet

Genom rådgivning och praktiskt arbete sparar vi mångmiljonbelopp åt våra kunder genom optimering av licensinnehav, implementering av långsiktigt hållbar licensförvaltning, omförhandling av avtal och inte minst rådgivning vid licensrevisioner. 

Med ett strukturerat införande av Software Asset Management får du som kund en långsiktig kontroll över licensfrågorna som innebär bättre förutsägbarhet och riskhantering.