Varför skall ni anlita Notrex?

Oberoende rådgivning

De allra flesta aktörer på den nordiska marknaden som säger sig erbjuda tjänster relaterade till Software Asset Management är partners med de stora program- och driftleverantörerna.

De har ansenliga intäkter som kommer från licens- och systemförsäljning. Hur kan du veta att den rådgivning du får är objektiv? Vilka intressen har den som ger dig rådet? Sälja programvarulicenser? Eller SAM-verktyg? Hur nära står de egentligen leverantörerna? Vilken praktisk erfarenhet har de av licenshantering och utmaningarna med SAM i stora organisationer? 

Notrex rådgivning är garanterat oberoende och våra intäkter helt utan koppling till vare sig system för SAM eller övrig licensförsäljning. Som kund kan du räkna med att Notrex alltid sätter dina intressen främst. 

Kompetens

Notrex konsulter är experter på licensiering och avtal. Vi har mycket lång samlad erfarenhet av praktisk licenshantering och Software Asset Management i stora organisationer. 

Vi har SAM konsulter och licensspecialister som hjälper våra kunder med implementering av Software Asset Management, utvärderingar av SAM verktyg, licensupphandlingar, licensrevisioner, licensadministration och avtalsomförhandling. 

Besparing och lönsamhet

Genom rådgivning och praktiskt arbete sparar vi mångmiljonbelopp åt våra kunder genom optimering av licensinnehav, implementering av långsiktigt hållbar licensförvaltning, omförhandling av avtal och rådgivning vid licensrevisioner. 

Med ett strukturerat införande av Software Asset Management får du som kund en långsiktig kontroll över licensfrågorna som innebär bättre förutsägbarhet och riskhantering. 

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion.