Om Notrex

Notrex ett ledande konsultföretag specialiserat på Software Asset Management

Notrex är specialister på Software Asset Management (SAM), licensavtal och licensregler från ledande tillverkare som till exempel Microsoft, Oracle, IBM, Adobe m fl. 

Vår mission är att alltid stå på kundens sida och leverera effektivitet, kontroll och stora besparingar till våra kunder. Vi hjälper våra kunder att hantera och optimera sina programvarutillgångar och medverka till kostnadseffektiva licensinköp. Genom att säkerställa korrekt legal licensiering och en långsiktigt effektiv hantering av licenstillgångar får våra kunder på kort tid ökat skydd vid licensrevisioner. 

Oberoende

Notrex är helt oberoende och säljer vare sig programvarulicenser eller system för licensadministration. 

Som kund hos Notrex kan ni alltid lita på att vi sätter era önskemål och intressen i första rummet. 

Vi hjälper våra kunder att bli proaktiva och hantera licensrisker

Notrex inför SAM och bygger en väl fungerande förvaltning av programvarutillgångar. Hos våra kunder minimeras riskerna för okontrollerat bruk av programvara och därmed för höga licenskostnader. Vi ser till att nödvändiga processer och rutiner finns och tillämpas. 

Lång erfarenhet

I över 10 år har Notrex levererat kompetens inom SAM och IT ekonomi. Baserat på branschens främsta standards och metoder som t ex ITIL SAM Best practice, ISO 19770-1 och IAITAM. Vi är väl förtrogna med implementation och administration av marknadsledande SAM system som Snow, Flexnet och License Dashboard m fl. 

Våra certifierade SAM konsulter är licensspecialister med lång erfarenhet av att införa SAM, samt att arbeta med praktisk licensadministration och licensoptimering. Notrex är ofta anlitade som rådgivare vid licensrevisioner från Microsoft, Oracle, IBM, Adobe, HP m fl. 

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion.