Hem » Upphandlingsstöd

Licensavtal – förhandling och förnyelse

Att förhandla licens- och molnavtal med t ex IBM, Microsoft och Oracle kan vara utmanande:

 • Komplexa licensmodeller: Olika licensmodeller med olika funktioner, användarantal och användningsvillkor kan vara svåra att förstå och förhandla om.

 • Stark förhandlingsposition: De stora teknikföretagen har en dominerande position på marknaden, vilket ger dem starka förhandlingsfördelar med fastställda standardvillkor och priser.

 • Komplex prissättning: Prissättningen för licens- och molntjänster kan vara svår att förstå med många kostnadskomponenter. Det kan vara utmanande att säkerställa att du endast betalar för det du behöver.

 • Brist på flexibilitet och anpassning: Stora teknikföretag erbjuder ofta standardiserade produkter och tjänster, vilket kan göra det svårt att få flexibilitet och anpassning efter dina specifika krav.

 • Support och underhåll: Att få tillgång till tillräcklig support och underhåll kan vara en utmaning, särskilt vid hantering av komplexa system och integrationer. Tydliga servicenivåavtal (SLA) och supportavtal är viktiga att förhandla om.

 • Molnintegration och dataskydd: Vid användning av molntjänster är det viktigt att förstå vilka säkerhets- och dataskyddsåtgärder som leverantörerna erbjuder. Det kan vara svårt att navigera genom deras policys och säkerställa adekvat dataskydd.

För att nå fram till ett bra avtal är noggrann förberedelse och behovsutredning viktigt. Det krävs dessutom juridisk, teknisk och licensieringsexpertis för att nå framgång i förhandlingarna. 

Så hjälper vi våra kunder

Notrex har 20 års erfarenhet av förhandling av licensavtal från leverantörer som Oracle, IBM och Microsoft och erbjuder en specialiserad service som syftar till att hjälpa företag och organisationer att navigera genom komplexa licensavtal och uppnå de mest förmånliga villkoren för programvaruanskaffning.

I upphandlingsstöd ingår bl a:

 • Förberedelse och behovsanalys: Vi samarbetar med vår kund för att förstå behov, mål och budget. Vi analyserar den befintliga licensportföljen och utvärderar licensutnyttjande, compliance, framtida behov och eventuella kontraktsmässiga begränsningar.

 • Förhandlingsstrategi: Baserat på analysen hjälper Notrex till att utveckla en anpassad förhandlingsstrategi. Det inkluderar att identifiera prioriterade områden, förstå förhandlingsbara punkter i licensavtalen och utveckla argument för att stödja vår kunds position och målsättning.

 • Utvärdering av leverantörens förslag: Notrex granskar och utvärderar avtalsförslag, priser och villkor för att identifiera problemområden eller möjligheter till förbättring. Vi jämför även licensvillkor för olika programvaror och i förekommande fall konkurrenternas erbjudanden.

 • Förhandling och kommunikation: Notrex sitter med eller representerar kunden under förhandlingarna med programvaruleverantören. Vi hanterar all kommunikation och förhandling för att uppnå de bästa licensvillkoren. Det innefattar diskussioner om prissättning, licensmetoder, support- och underhållsvillkor, flexibilitet vid förändringar samt eventuella särskilda behov eller anpassningar.

 • Avtalsrevision: När förhandlingarna resulterar i ett avtal granskar Notrex noggrant det slutliga licensavtalet för att säkerställa att alla överenskomna villkor och fördelar inkluderas. De säkerställer att avtalet är juridiskt giltigt och att kundens intressen och rättigheter skyddas.

 • Efterföljande avtalsförvaltning: Notrex erbjuder också support efter avslutade förhandlingar för att hjälpa kunden med licenshantering, uppföljning och förnyelser. Det kan innefatta övervakning av licensanvändning, hantering av licensuppdateringar eller utökningar samt generell rådgivning. Läs mer om vår  SAM Managed Service