Independent Software Asset Management


Varför ägna tid åt SAM?

Skaffa kontroll över era programvarutillgångar.

Mer information

Varför skall ni anlita oss?

Notrex är oberoende, kompetenta och erfarna.

Mer information

För dig som är licensansvarig

Vi förstår din vardag och kan vara din expertresurs och hjälpreda.

Mer information

Hur får du som CFO kontroll över era kostnader för programvaror?

Mer information