Hem » SAM Verktyg & Teknologi

Verktyget är inte allt

För att förstå organisationens behov är det nödvändigt att implementera rätt systemstöd för hantering av licenser och molntjänster. Många organisationer investerar i verktyg som Snow, Xensam, Flexera eller ServiceNow för licenshantering, men de utnyttjar inte alltid verktygen fullt ut. Detta beror ofta på att de inte lägger tillräckligt med tid på att skapa en bra förvaltning av licenser och molntjänster, utan tror att verktygen ska lösa problemet. För att få ut maximalt av verktygen behöver det finnas en tydlig målsättning, definierade rutiner, ansvarsfördelning, korrekt licensregistrering och systemadministration och underhåll.

En hög informationskvalitet kan uppnås genom att göra rätt från början, vilket ger underlag för compliance-analys, kostnadskontroll, upphandling och avtalsförhandling.

Så hjälper vi våra kunder

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt SAM-verktyg genom att dokumentera deras krav och hitta matchande lösningar på marknaden. Vi hjälper även till med implementering av valda verktyg för att stödja deras SAM eller FinOps-process mot uppsatta mål. Vi har lång erfarenhet av hur verktyg ska konfigureras och kombinerar den med vår expertis inom licensiering för att se till att verktygen fungerar effektivt.

Teknisk förvaltning av SAM-verktyg är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt och ger korrekta uppgifter. Det kräver korrekt installation och konfiguration, regelbundna uppdateringar och patchar, korrekt datahantering, användarutbildning och integration med andra system som används av organisationen.

Notrex erbjuder olika nivåer av förvaltningstjänster och hjälper våra kunder att genomföra hälsokontroller för verktyg som Snow och ILMT för att säkerställa att de fungerar korrekt.

För att förstå licensbehovet kan det ibland krävas att integrera data från flera källor, och våra dataanalys- och Power BI-tjänster hjälper våra kunder att få snabb och enkel tillgång till data genom att använda kraftfulla analysverktyg och visualiseringar som Power BI.

Våra tjänster inkluderar datahantering och förberedelse, dataanalys, Power BI-visualiseringar samt utbildning och support. Genom att använda Power BI  kan våra kunder få en snabb överblick över sin licens- eller molnstatus, identifiera trender och mönster och få insikter som kan användas för att fatta informerade beslut och förbättra sin verksamhet.