Hem » Licens och Molnexpertis

Licens- och molnexpertis

Komplexa licens- och molnregler är en utmaning för många organisationer. Leverantörerna avtalsvillkor, priser och regler för användning  kan vara svåra att förstå och följa på grund av deras tekniska och juridiska komplexitet.  Det handlar om att förstå olika typer av molntjänster, programvarulicenser, rättigheter och skyldigheter för brukare och hur moln- och programvarulicensavtal skall följas. Stora organisationer har dessutom många olika leverantörer och sammantaget blir det en mycket svår uppgift att hålla reda på. 

Så hjälper vi våra kunder

Notrex experter har en djup förståelse för juridiska och tekniska aspekterna av molntjänster och programvarulicensiering.  Vi hjälper våra kunder att förstå hur man korrekt licensierar och använder programvara, inklusive att bestämma den lämpligaste licenstypen, förhandla om licensvillkor och följa licensförpliktelser. Vi  hjälper också till att lösa tvister i revisioner om programvarulicensiering, förhandla om licenser med programvaruleverantörer och förhandla anpassade programvarulicensavtal.

Notrex hjälper våra kunder genom att ge råd, analys och stöd för att optimera licenshantering, hantera licensrelaterade frågor, minimera kostnader och säkerställa licensöverensstämmelse. Vår expertis bidrar till att företag och organisationer tar välgrundade beslut när det gäller licensiering och molntjänster.