Hem » SAM & FinOps

SAM och FinOps

Software Asset Management (SAM) är en disciplin som gör det möjligt för organisationer att förstå och hantera köp- och användningsmönster för programvarulicenser, molntjänster, nuvarande och framtida behov och avtalsvillkor. Väl fungerande SAM resulterar i avsevärda besparingar i licensköpskostnader och supportavgifter samt minimering av risker för brott mot avtal och efterlevnad av licensregler.

FinOps är en sammanslagning av  ”Finance” och ”DevOps” som betonar samarbete och kommunikation mellan ekonomi-, SAM- och teknikteamen för molnhantering inom en organisation.  Tvärfunktionella team inom teknik, ekonomi och SAM arbetar tillsammans för att möjliggöra snabbare produktleverans, samtidigt som de får mer ekonomisk kontroll och förutsägbarhet för molntjänster.

Definition by the FinOps Foundation Technical Advisory Council:

”FinOps is an evolving cloud financial management discipline and cultural practice that enables organizations to get maximum business value by helping engineering, finance, technology and business teams to collaborate on data-driven spending decisions.”

Hur fungerar det i praktiken?

Software Asset Management (SAM) och FinOps är alltså discipliner som innebär att hantera och optimera inköp, distribution, underhåll, användning och avveckling av programvara inom en organisation. Enligt ITIL definieras SAM som ”… all infrastruktur och processer som är nödvändiga för effektiv hantering, kontroll och skydd av programvarutillgångarna … under alla stadier av deras livscykel.”

I grunden är SAM och FinOps avsedda att vara en del av en organisations IT-strategi med målsättningen att minska kostnader för programvarulicenser och molntjänster och begränsa affärs- och juridiska risker relaterade till ägande och användning av programvara, samtidigt som verksamhetens behov och slutanvändarens effektivitet maximeras.

SAM är särskilt viktigt för stora organisationer där optimering av licenskostnader, kostnadsfördelning och hantering av juridiska risker i samband med ägande och upphörande av programvara är komplext.

Vad är nyttan? 

Med fungerande SAM och FinOps får organisationer kontroll över sina licens- och molntillgångar samt hur förbrukning av dessa ser ut. Utan den insikten går det inte att optimera kostnader för programvara, minimera risk, förhandla licensavtal eller köpa och administrera molntjänster effektivt.

Notrex mångåriga erfarenhet

Notrex har drivit Software Asset Management projekt i stora organisationer i 20 år. Vi har hjälpt våra kunder att införa SAM med policys, processer, rutiner, ansvarsfördelning och verktygsstöd. Vi arbetar dagligen i våra kunders SAM verksamheter med rådgivning och funktionsleverans. Vi har sedan molnets intåg på softvarumarknaden hjälpt våra kunder med kontroll och optimering av kostnader för molntjänster, Cloud cost optimization, eller FinOps som det alltmer benämns.