Hem » Dataskyddspolicy

Notrex Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Notrex AB hanterar och lagrar personuppgifter i förhållande till dig som är kund, har annan affärsmässig relation till Notrex eller är intressent.

Notrex värnar om våra kontakters integritet och samlar bara in den information som är nödvändig för att kunna bedriva affärsmässig verksamhet och verka professionellt i vår relation med kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi arbetar proaktivt för att skydda personuppgifter och är noga med att följa de regler som är fastställda i dataskyddsförordningen.

Dataskyddspolicyn gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Personuppgiftsansvarig

Juridiskt ansvarig för behandling av personuppgifter är:

Notrex AB
Söder Mälarstrand 21
118 20 Stockholm

Tel: 08-410 639 00
Organisationsnummer: 556653-9663
e-post: info@notrex.se

Personuppgifter som Notrex behandlar

De personuppgifter som samlas in och behandlas är namn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer och titel.

När du besöker vår webbplats sparar vi som standard den IP-adress som du blivit tilldelad av din leverantör, vilken webbplats du kommer ifrån, datum för besöket, browser som använts samt vilka undersidor som besökts. Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dem samt samtycker till behandling, t ex i samband med bokning av plats på seminarium, offertförfrågan, ansökan till ledig tjänst.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vårt primära syfte för att behandla dina personuppgifter är att Notrex ska kunna upprätthålla ett korrekt affärsmässigt förhållande med dig som kund, leverantör och intressent, kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för att kunna följa de lagar och förordningar som finns, t ex bokföringslagen. Vi använder även personuppgifter för att informera om tjänster och erbjudande som är relevanta i den befattning du har, utifrån intresseavvägning.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen och under den tid som Notrex är skyldiga att göra det enligt gällande lagstiftning.

I de fall det inte längre är nödvändigt att lagra personuppgift för att uppfylla ändamålet med behandlingen raderas eller anonymiseras dina personuppgifter efter 1 år om det inte strider mot gällande lag. Har du ansökt om att få dina personuppgifter borttagna raderas de omgående.

Säkerhet

Notrex skyddar alla personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras kontinuerlig. Notrex anställda förbinder sig att följa Notrex säkerhetspolicy och utbildas löpande i säkerhetsfrågor.

Delning av personuppgifter

Notrex kommer aldrig sälja eller på annat sätt överföra din personliga information till tredje part. Undantaget är när extern leverantör hanterar applikation och/eller IT-drift för Notrex räkning. Med dessa leverantörer har Notrex tecknat personuppgiftbiträdesavtal där respektive leverantör förbinder sig att följa Notrex bestämmelser för behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du som har personuppgifter registrerade hos Notrex har följande rättigheter:

Du har rätt att begära ut den information om dig som finns lagrad.

Du har rätt att begära rättning om de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att bli raderad under förutsättning:

  • Att uppgifterna sparats med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Att uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in.
  • Att behandlingen grunder sig på en intresseavvägning och det finns berättigade skäl som väger tyngre än intresse.
  • Att du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.

Rätten att bli raderad gäller inte om Notrex enligt lag är skyldiga behålla uppgifterna.

Kontakter vid frågor och klagomål

Om du har frågor kring denna dataskyddspolicy eller vill åberopa någon av dina rättigheter kan du kontakta Notrex via e-post info@notrex.se, telefon 08 410 639 00.

Du kan även kontakta Datainspektionen, www.datainspektionen.se om du vill framföra klagomål angående Notrex behandling av personuppgifter.