Optimera er licensportfölj

Rätt licensierad efter verkliga behov

Det handlar om att vara rätt licensierad till rätt pris, anpassat efter de verkliga behoven. Licenser bör hanteras med ett portföljtänk liknande aktier. För licenser är värdepapper med stort underliggande värde. Ofta är licenskostnaderna 20-25% av de totala IT kostnaderna. 

Hur många licenser behövs?

Det är en fråga som tyvärr ställs för sällan – eller alldeles för sent. Hur kan du förhandla fram ett bra licensavtal om du inte säkerställer det verkliga behovet? Tecknar du fleråriga avtal med för högt antal licenser går det oftast inte att korrigera under avtalstiden. 

Att åstadkomma en ekonomiskt optimerad licensportfölj är krävande. Att beräkna och optimera licensbehovet av t ex Microsoft SQL Server eller Oracle databasservrar nästkommande 3 – 6 års period är ofta en svår uppgift. Men det måste göras. 

Finns det outnyttjade licenser i organisationen? Använder medarbetarna de licenser de har tillgång till? Vilken licens- och avtalsmodell passar mina behov bäst? Riskerar jag att köpa på mig för många licenser i det nya avtalet? 

Vilken avtalsform är den optimala?

Många faktorer spelar in, en sak är säker, det är aldrig så lätt som leverantörerna eller återförsäljarna låter påskina. Deras mål och agendor sammanfaller inte alltid med era, de vill ju sälja! 

Vad som är rätt beror bl a på volymbehovet. Men det beror också på hur programvaran ska användas och organisationen utvecklas. Varje leverantör av programvara har ett stort antal avtalsvarianter som ofta är mycket komplexa att sätta sig in i och tolka.

Stora variationer förekommer om programvara driftas internt eller hos en outsourcingpartner, om miljön är virtualiserad eller ej, om den skall kunna användas på flera enheter och länder mm. 

Notrex kan vara din oberoende förhandlingspartner

Ju fler avtalsförhandlingar du är inblandad i desto mer kännedom får du om prissättning, vad som driver leverantörerna och i vilka situationer de är intresserade av att ge bra rabatter. 

Notrex har stor erfarenhet av att både kartlägga faktiskt behov och hitta rätt avtalsform. Vi har varit rådgivare vid många förhandlingar och affärer. Något som gett oss insikt i hur olika tillverkare och återförsäljare fungerar, vad man kan förhandla om och vad som inte är förhandlingsbart. 

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion om hur Notrex kan sänka era kostnader.