Licensrevision

Stor ökning av licensrevisioner

De senaste åren har det skett en mycket stor ökning av antalet licensrevisioner från programvaruleverantörerna. Enligt det oberoende analysföretaget Gartner är risken över 65 % att de stora leverantörerna av programvara (Microsoft, IBM, Adobe, Oracle, HP m fl) genomför licensrevision hos sina kunder det kommande året. 

Omvänd bevisbörda

En licensrevision utförs för att fastställa överensstämmelse mellan använda och köpta licenser samt att licensreglerna efterlevs. Tillverkarna och deras representanter gör en strikt tolkning av den aktuella situationen utan hänsyn till behov och historik. Resultatet blir ofta ofördelaktigt för kunden med krav på stora tilläggsköp. Kostnader som är oförutsedda och i de flesta fall onödiga. 

Det är upp till kunden att bevisa att kraven inte stämmer. Omvänd bevisbörda skulle man kunna säga. 

Vad kan Notrex göra för er

Vi hjälper regelbundet stora organisationer i revisioner och har medverkat i ett stort antal revisioner från Microsoft, Oracle, IBM, Adobe m fl. Vi har assisterat våra kunder genom att hantera hela revisionsprocessen och säkerställt att avstämningen speglar kundens verkliga behov. 

Notrex är specialister på avtal, licensiering, IT-infrastruktur och licensrevisioner. Med den kunskapen hjälper vi er att ta tillvara era avtalsmässiga rättigheter och på det sättet få fram en genomarbetad korrekt licensieringsposition. Resultatet är vanligtvis väsentligt lägre krav från programvaruleverantören. 

Oberoende

Du som kund kan känna trygghet i att Notrex är helt oberoende. Vi säljer inte licenser och vi får inga kickbacks från programleverantören när en revision är slutförd. Det enda intresse vi har är att hjälpa våra kunder att få en riktig bedömning av sin licensposition. Det intressanta för dig är att vi alltid lyckas minska kraven från leverantörens sida. 

Ofta sänker vi kraven med över 50 %, ibland med 100 %. 

Kunskap och erfarenhet av revisioner från ledande tillverkare

Med vår långa erfarenhet har Notrex djup kunskap kring hur leverantörer och revisionsbyråerna de anlitar tänker, agerar och drar slutsatser. Vi vet vilka rättigheter du har som kund och vi kan såväl avtal som regler. Vi hanterar och hjälper er genom hela revisionsprocessen, inte minst i analysen av licenspositionen och förhandling med revisorer och leverantörer. 

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan hjälpa er genom hela revisionsprocessen.