Varför är SAM viktigt?

Varför är Software Asset Management viktigt?

Kontrollen över tillgångar i programvaror och licenser är ofta eftersatt. Licensiering är komplicerat och intern ansvarsfördelning är ofta oklar. 

På senare tid har kostnaden för licenser i relation till andra IT kostnader ökat markant. Idag beräknas kostnaden för licensiering av programvaror, egna eller i molnet, stå för 20-25% av de totala IT kostnaderna. 

Att ha kontroll på användningen av programvaror, optimera licensinnehavet och att respektera upphovsrätten är idag mycket viktigt. I förlängningen innebär det stora besparingar. 

Ta kontrollen – öka affärsnyttan

Genom att skapa kontinuerlig kontroll över installerad programvara, aktuellt licensinnehav och hur programvarorna används, skapas förutsättningar att: 

  • Faktiskt känna till organisationens tillgångar
  • Kontinuerligt ha tillgång till korrekta beslutsunderlag
  • Legalt efterleva licensavtal och licensregler
  • Undvika höga kostnader vid revisioner
  • Behovsanpassa och kostnadsoptimera licensinnehavet
  • Säkerställa organisationens framtida behov av programvara
  • Skapa en säkrare IT miljö genom hög kontroll på installerade programvaror
  • Höja kvaliteten på IT leveransen
  • Öka konkurrenskraften genom snabba IT förändringar

Resultatet blir ett optimerat nyttjande av tillgångar, sänkta kostnader, legal kontroll och effektiv IT-styrning.

Kontakta oss för ett möte där vi kan berätta hur ni får full kontroll.