ROI på Snow och FlexNet

Vi hjälper dig få full affärsnytta ur Snow och FlexNet

Att implementera rätt systemstöd för hantering av licenser är svårt men nödvändigt. För att lyckas måste det finnas en tydlig bild av målsättning, rutiner, ansvarsfördelning, korrekt licensregistrering och inte minst systemadministration och underhåll.

Många organisationer vi träffar har valt Snow eller FlexNet som system för licenshantering. Alla får tyvärr inte ut full affärsnytta av sin investering. 

Anledningarna är ofta felaktig konfigurering, otillräckliga rutiner för licensregistrering, ofullständig agenttäckning, avsaknad av tydliga processer och systemägarskap. 

Som ett ekonomisystem

Man måste betrakta ett licenshanteringssystem på samma sätt som ett ekonomisystem. Först och främst måste man säkerställa och verifiera att installationen är korrekt samt att all funktionalitet nyttjas på rätt sätt. 

Det måste finnas genomtänkta processer som är korrekt implementerade i organisationen. Som t ex regelverk för hur licenser skall registreras, vem som gör vad i systemet, hur licensmodeller skall behandlas och virtuella servermiljöer sättas upp etc. 

Gör man rätt från början kan man nå en hög automatiseringsgrad och därmed minska tiden för ROI samt få mer tid för bra förvaltning av sin licensportfölj. 

Notrex är specialister på Snow och FlexNet

Är du osäker på om ditt system levererar maximal affärsnytta? 

Notrex har över 10 års erfarenhet av licenshantering i olika system och arbetar i dag med Snow och FlexNet hos flera stora kunder. Vi kan hjälpa dig med en översyn av ditt system så att det används  utifrån best practice och levererar  full affärsnytta. 

Kontakta Notrex för en kostnadsfri diskussion kring just er installation.