Oracle licensrevision

Oracle licensrevision

Oracle genomför regelbundet vad man kallar Revision (Audit) eller Licensöversyn (”Friendly License Review”). Oavsett namn så handlar det om att kontrollera kundens licensiering. Enligt en undersökning från Gartner är det 65% risk att en organisation får en revison från någon programvarutillverkare det närmaste året. Det är hög risk att den kommer från Oracle. 

Det är inte ovanligt att resultatet från revisionen landar i krav på mångmiljonbelopp. Från kundens sida krävs specialistkunskap om avtal och licensregler för att kunna bemöta och förhandla ned kraven. 

I en revision tar Oracle fram ett s k Oracle Server Worksheet, OSW. Som kund måste man kunna förklara användandet, t ex om man uppfyller kraven i bundlade produkter med ”restricted use”, ibland måste man motbevisa och fastslå felaktigheter i Oracles rapport. I annat fall tvingas man betala. 

Det finns mycket man kan göra för att vara förberedd på, eller till och med undvika, en revision om man förstår hur Oracle fungerar och kan deras avtal. 

Komplexa licensregler

Oracle har ovanligt komplexa, svårtolkade licensregler och avtal. Från kundernas sida krävs djupgående kunskaper om produkter, licenser och avtal för att säkerställa om man är korrekt licensierad.

Det kan handla om hur programvaror är installerade och används, tillägg och optioner som installerats av misstag eller används helt eller delvis, bristande kontroll på den hårdvara som används etc. 

Hur går det till att undvika kostnader?

Med rätt kunskap kan man förhindra stora oförutsedda kostnader och inte minst att behöva betala för programvara som man inte behöver eller använder. 

Med hög kompetens inom Oracle licensiering och avtal granskar och ifrågasätter vi revisionens slutsatser i OSW rapporten. Vi säkerställer att inventeringen är korrekt och att kundens samtliga licenstillgångar räknas in och att avtalen tolkas på ett för kunden fördelaktigt sätt. Vi är helt enkelt väldigt noggranna och ser till att era rättigheter som kund tillvaratas fullt ut. 

Till sist: Kom ihåg att det är bråttom när väl brevet om revision kommit- det finns mycket att göra innan revisionen startar. För det kommer den att göra! 

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion kring hur vi kan hjälpa er.

Har ni redan fått brevet? Kontakta oss idag!