Oracle Java

Rätt strategi för Oracle Java – undvik onödiga höga licenskostnader

I samband med att Oracle har börjat ta betalt för Java SE och inte längre gratis levererar säkerhetuppdateringar står alla organisationer som använder Oracle Java och saknar giltiga licenser inför omfattande säkerhetsrisker och dramatiskt ökade licenskostnader från Oracle.

Oracle inkluderar nu även Java i sina licensrevisioner vilket kan medföra en hög risk även för kunder som inte använder Oracles produkter i övrigt.

Oracle Java används av nästan alla organisationer och förekommer i mängder av applikationer och lösningar. Eftersom det i stor utsträckning varit kostnadsfritt och att Java inte har omfattats av Oracles licensrevisioner har många haft dålig kontroll på användningen. Oracle Java är i många fall okontrollerat installerat på klienter och servrar. Ofta utan att ett konkret behov finns.

Hur kan ni undvika hög risk och höga licenskostnader?

Alla organisationer som använder Oracle Java behöver kunna besvara följande frågor:

  • Hur licensierar vi Oracle Java och vad får det för konsekvenser för vår organisation?
  • Var har vi Oracle Java installerat och vilka egentliga behov har vi?
  • Vilka andra produkter kan ersätta Oracle Java för att täcka våra behov?
  • Hur kan Java-exponeringen minskas och hur undviker vi överlicensiering?
  • Vilken finansiell risk står vi inför om inga aktiviteter genomförs?
  • Vilka kostnadseffektiva möjligheter finns för oss att upphandla vårt behov av Oracle Java och vad blir vår framtida kostnad?

Svar på era Javafrågor

För att utreda ovanstående frågeställningar och ta fram en strategi för er Javalicensiering erbjuder Notrex en riskanalys med åtgärdsprogram. Analysen resulterar i en Javastrategi utifrån ert nuläge och identifierad finansiell risk. Ni får svar på vad som behöver göras ur ett tekniskt och legalt perspektiv för att minimera er riskexponering samt ett underlag för eventuell avtalsförhandling med Oracle.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er att undvika riskexponering och höga licenskostnader för Oracle Java.