För dig som är License Manager

Som License Manager har du många utmaningar. 

Vi förstår dig!

Finns det förståelse för vad som krävs för att du som License Manager ska kunna göra ett bra jobb? Får du gehör för dina synpunkter och idéer? Vem vänder du dig till med frågor? Vem har du som bollplank? Det kan handla om rena licensieringsfrågor, diskutera rimligheten i ett inventeringsresultat, hur man bäst inför ett SAM verktyg, skapar fungerande processer och rutiner etc. 

Ibland behöver man snabb tillgång till oberoende expertkunskap som kanske inte finns i din organisation. Samarbeta med Notrex så har du alltid någon att vända dig till, oavsett frågeställning. 

Notrex – din leverantörsoberoende partner och bollplank

Vi säljer inga licenser och vi får inga kickbacks från programleverantörer eller återförsäljare. Vi är licensspecialister och nordens ledande oberoende SAM konsulter. 

Våra konsulter är certifierade inom SAM och har bl a uppdrag som licensansvariga och licensadministratörer. I vårt dagliga arbete hanterar vi samma frågor som du men hos flera olika kunder. Du kan dra nytta av hela Notrex kunskap. 

Vi är din oberoende partner som du använder efter behov i enskilda licensfrågor eller i mer komplexa och tidsödande uppgifter. T ex när du vill ha stöd och hjälp för att klara en revision och samtidigt ta hand om ditt dagliga arbete. 

Kan du göra allt?

Det är svårt att vara expert på alla tillverkares produkter, avtal och olika licensregler. Att samtidigt implementera processer och rutiner för SAM, vara projektledare, ekonom och sköta en tidskrävande licensförvaltning med service mot övriga organisationen, gör det inte lättare. Inom Notrex har vi delat upp kunskapen mellan oss och du får tillgång till vår samlade expertis. 

Vi jobbar dagligen praktiskt i, och kan, de vanligaste systemen på marknaden som Snow, Flexnet och License Dashboard. 

Oavsett om du vill ha hjälp med en licensupphandling, en revision, eller hjälp att göra en utvärdering av SAM verktyg kan vi hjälpa dig. 

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi blir din resurs i vardagen.