Kontroll på licensiering

Handen på hjärtat – har ni kontroll på er licensiering?

I de flesta organisationer finns det brister i kontrollen av programvarulicenser ofta beroende på att det är ett komplext område som kräver specialistkompetens.

Bristerna brukar visa sig vid leverantörernas licensrevisioner. De visar sig också vid budgetering, avtalsomförhandlingar och i outsourcingprojekt. 

För att kunna fatta rätt beslut, sova lugnt inför en revision, sätta sig vid förhandlingsbordet och veta vad man vill, är kontroll på nuläget nödvändigt.

Det kan t ex gälla att förutsäga kommande licensbehov, säkerställa att inte vara överlicensierad, veta vilka servervolymer som skall outsourcas eller vad programvarukostnaden blir nästa år. 

Vad Notrex kan göra för er

Notrex har under 10 års arbete inom SAM identifierat några av de vanligaste orsakerna till att en organisation brister i kontrollen. På ett snabbt, enkelt och begripligt sätt kan vi hjälpa dig att analysera om din organisation har tillräcklig kontroll eller inte. 

Kontakta oss för en kostnadsfri diskussion kring hur ni får kontroll.