Intern licensrevision

Intern licensrevision – ligg steget före

Leverantörerna har enligt avtal rätt att genomföra licensefterlevnadskontroll. Denna rätt utnyttjas i allt högre grad och revisioner har ökat markant de senaste åren.

Att på kort tid under tidspress få fram en korrekt bild av hur programvaror används och licensierats är en komplex uppgift. En revision är en ögonblicksbild, det är svårt att ifrågasätta leverantörens revisionsresultat som ofta påvisar stor underlicensiering.

Resultat blir att ni tvingas köpa ett stort antal licenser som ni kanske inte ens har behov av, till en kostnad som ingen har budgeterat för. 

Var smart – ta initiativet och var proaktiv

När leverantörerna genomför revisioner har de fördel av att kunderna är oförberedda. De har initiativet och driver processen under stor tidspress för att generera så stora intäkter som möjligt. 

Många kunder har gjort förändringar i sina miljöer, t ex virtualiserat servrar, utan att utreda och ta konsekvenserna i sin licensiering. Ibland är förändringar genomförda som har mindre effekter på prestanda men som kräver helt annan licensiering.

En del kunder sätter sin tillit till outsourcingpartners eller sin licensåterförsäljare och lever i tron att de är korrekt licensierade. 

Var smart och ligg steget före, invänta inte en revision som nästan alltid medför stora kostnader. Genomför en intern revision och ta kontroll över licenssituationen. 

Gör en egen intern revision – en mycket bra investering

Det är inte ovanligt att en revision från Microsoft, Oracle eller IBM i en större organisation, kräver 1 000-1 500 timmar av kundens eget arbete att genomföra. Det innebär höga kostnader för egna resurser och konsulter samt ett mycket ovälkommet avbrott och förseningar i redan planerat arbete. 

Notrex har lång erfarenhet av externa revisioner. Vi hjälper er att genomföra en intern revison med liknande metodik som leverantörerna använder i skarpt läge. Ni blir väl förberedda och kan i en kontrollerad situation t ex anpassa installationer och användande till faktiskt behov. Och göra eventuella inköp till era normala avtalspriser istället för att betala listpris och retroaktiv support. 

Ni undviker inte bara extra licenskostnader utan kan även genomföra kommande externa revisioner till väsentligt lägre interna kostnader. 

Sätt er i förarsätet och ta kontroll på er licenssituation innan det är för sent! 

Kontakta oss på Notrex idag för en kostnadsfri diskussion.