SAM implementering

Notrex hjälper er att på ett strukturerat sätt införa Software Asset Management (SAM) enligt best practice.

Vi hjälper er genomföra alla delar i projektet som nulägesanalys, processutveckling, systemutvärdering, implementering och driftsättning. 

Vi arbetar med vår egen SAM Governance modell som grund vilket innebär ett strukturerat steg för steg införande av SAM och en robust plattform för löpande förvaltning. 

Ni får även stöd med policys, arbetsrutiner och organisation av arbetet med SAM.  

Våra konsulter

Våra konsulter är certifierade SAM-specialister och har stor erfarenhet av att leda och driva SAM-projekt. Vi har, genom uppdrag som licensspecialister, License Managers och licensadministratörer, erfarenhet av hur det fungerar i ”verkligheten”. Notrex har i över 10 år arbetat med kunder inom offentlig förvaltning och privat näringsliv som har allt från 300 PC till över 30 000 PC och komplexa servermiljöer i egen drift eller via driftspartners. 

Vi genomför normalt våra projekt enligt ISO 19770-1 och ITIL SAM Best Practice. 

Vi levererar alla delar i SAM-projekt

  • Projektledning
  • Nulägesanalys
  • Målsättning och SAM policy
  • Processutveckling
  • Organisation och arbetsrutiner
  • Utvärdering systemstöd för SAM
  • Implementering
  • Kontinuerlig uppföljning

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er till en väl fungerande hantering av programvarulicenser.