IBM ILMT Riskanalys

Hög risk för felaktig IBM licensiering – ILMT

Har ni programvara från IBM installerad i virtuell server-miljö och betalar licenser för det ni anser vara utnyttjad kapacitet s.k. Sub-Capacity. Då är kravet från IBM att ni använder ILMT (IBM License Metric Tool). Används inte ILMT korrekt är licenskravet enligt Full-Capacity till mångdubbla licenskostnaden. För att undvika överlicensiering och riskera stora kostnader rekommenderar vi starkt våra kunder att regelbundet göra en översyn av ILMT.

Erfarenheten från våra IBM-kunder är att den enskilt största risken vid licensrevisioner är licensiering enligt Sub-Capacity och ILMT.

Utdrag ur IBM licensvillkor Passport Advantage, punkt 1.13

”Kvalificerade Produkter som uppfyller kraven för operativsystem, processorteknik och virtualiseringsmiljö vid Sub-Capacity-användning kan licensieras enligt Sub-Capacity-licensvillkor (för en Kvalificerad Sub-Capacity-produkt)…

….Produktdriftsättningar som inte uppfyller dessa Sub-Capacity-licensieringskrav måste licensieras enligt villkoren för Full Capacity.”

IBM Licensrevision

Bristande ILMT-användning är förmodligen den vanligaste och mest kostsamma bristen vid IBM licensrevisioner. Nedanstående exempel visar tydligt skillnaden mellan licenskostnaden för Full- respektive Sub-Capacity:

IBM Produkt Full-Capacity Sub-Capacity Differans
Antal PVU IBM MQ 4 480 PVU 280 PVU 4 200 PVU
Cirkapris IBM MQ per PVU 700 kr 700 kr  
Totalt licenspris 3 136 000 kr 196 000 kr 2 940 000 kr

 

Exemplet baseras på att programvaran IBM MQ körs i ett virtualiserat server-kluster om 4 fysiska servrar som vardera har 2 processorer och 8 kärnor, totalt 64 kärnor. Servrarna är HP-servrar med ett PVU-värde/kärna på 70.

Vid IBM revision där ILMT inte är korrekt uppsatt eller rapporterar felaktigt kan IBM ställa krav på ca 2,9 miljoner kr för Full-Capacity samt tillägg för två års underhåll om ca 1,1 miljoner kr.

Det totala kravet blir då 4 miljoner kr dvs 3,8 miljoner kr mer än licenskostnaden vid korrekt använd ILMT.

Genomför en ILMT riskanalys för att få svar på er eventuella riskexponering

I ILMT riskanalys ingår:

  • Analys av er ILMT installation utifrån IBMs krav i licensavtalet (IPAA).
  • Analys av ILMT rapporter utifrån IBMs krav i licensavtalet (IPAA).
  • Avstämning av ILMT PVU rapporter mot licensinnehavet i ert IBM avtal (IBMPA).
  • Riskrapport med åtgärdsförslag.

Priset för ILMT riskanalys är 25 000 kr exkl. moms och eventuella resekostnader.

Kontakta oss för ytterligare information och presentation av Notrex riskanalys för ILMT.