Microsoft licensrevison

Har ni fått brevet och befinner er mitt i en revision?

Om inte, är det sannolikt bara en tidsfråga. Microsoft genomför regelbundet licensrevisioner eller andra efterlevnadskontroller (SAM Engagement, Baseline etc) hos sina kunder. 

Revisionen genomförs normalt genom att en av Microsoft anlitad tredje part, revisor eller återförsäljare, går igenom er IT-miljö och fastställer vilka programvaror och tjänster som används. De inventerar installerade programvaror, AD, virtuella servermiljöer, användarrättigheter mm. 

Effective License Position (ELP)

Resultatet från inventeringen jämförs med det licensinnehav kunden kan visa upp. En slutlig rapport, ELP, presenteras sedan för kunden och Microsoft. Resultatet blir ofta en obehaglig överraskning med höga krav på licensinköp för att täcka brister. 

Notrex har under de senaste åren hjälpt många kunder som är utsatta för licensrevisioner. I många fall har vi lyckats sänka kraven med 50-100%. I större revisoner har det handlat om att undvika kostnader på flera miljoner kronor. 

Hur undvika kostnader och ändå vara korrekt licensierad?

Med hög kompetens inom licensiering granskar vi revisionen och ifrågasätter de slutsatser som dras. Vi säkerställer att inventeringen är korrekt och att kundens samtliga licenstillgångar räknas in. Vi är helt enkelt väldigt noggranna och ser till att era rättigheter som kund tillvaratas fullt ut. 

Oberoende av var ni befinner er just nu, innan, under eller efter en revision så kan Notrex hjälpa er undvika kostnader. Vi kan också hjälpa er att använda revisionen som start till förbättringar så att ni blir proaktiva och bättre förberedda inför nästa revision. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er. Helst innan ni fått brevet!